Conservatorium Tilburg
Studieprogramma

Aan het begin van je studie kies je voor de richting klassieke of lichte muziek. Het basisprogramma van twee jaar ziet er voor alle studenten globaal genomen hetzelfde uit. De inhoud is vanzelfsprekend aangepast aan de klassieke of lichte richting.

Na het tweede jaar kies je (met uitzondering van de richtingen directie en compositie) uit twee profielen: performer of docent/performer.
De performer wil zoveel mogelijk spelen op het hoogste niveau en beschikt over het talent om dit waar te maken.
De docent/performer richt zich naast spelen intensief op lesgeven op een muziekschool of in een eigen privépraktijk, het organiseren van muzikale projecten en concerten voor middelbare scholen, in de wijk of op festivals. De docent/performer werkt met individuen en groepen op verschillende niveaus (amateurs, semi-professionals en professionals) en samen met andere kunstvormen. Deze hele leuke en interessante kant van de muziek is voor iedere professional een geweldige uitdaging!

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

12 uur theorielessen
3 uur instrumentale lessen
20 uur zelfstudie en repetities

Hoe is de studie ingedeeld?

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken.

Persoonlijk traject

Gaandeweg de opleiding wordt de mogelijkheid voor keuzevakken steeds groter om zo tot een persoonlijk traject te komen. Dit traject wordt samengesteld in overleg met het mentoraat. In het laatste jaar werk je vooral naar je eindexamenproject. Alles wat een student ontwikkeld heeft op het gebied van spelen, theorie, keuzemodules en organisatie komt hier samen in een eigen productie.

Roosters

De roosters binnen de sector muziek zijn opvallend transparant. Dit is een gevolg van het clusteren van de theoretische vakken in drie lesdagen per week. Schrijfvaardigheden, zoals solfège en harmonieleer worden in blokken van acht weken afgewisseld met theoretische beschouwing, verdieping en filosofie. De technische ontwikkeling komt in ensemble en hoofdvaklessen continue terug en door de inzichtelijke roosters houd je voldoende ruimte over voor zelfstudie. Elk blok wordt afgesloten met toets- of projectweken, waarin je het aangeleerde in de praktijk brengt. Na het eerste jaar aan het Conservatorium krijgt jouw individuele traject steeds meer nadruk.

Bewegingsleer en fysiotherapie

Muziek maak je met je hele lichaam. Dat gaat niet alleen over presentatie, hoewel dat een belangrijk onderdeel is, maar ook over kwaliteit en betekenis. Daarnaast levert het spelen van een instrument soms een eenzijdige belasting van het lichaam op. Daarom bieden we bewegingsleer aan en is er een haptonoom en een fysiotherapeut aan de opleiding verbonden.

Breed programma met aandacht voor ambacht en interdisciplinariteit

Het allerbelangrijkste is dat wij studenten willen opleiden die in staat zijn zich te blijven ontwikkelen, ook ná de opleiding. Daar is ons curriculum op gericht en dat straalt via de alumni (afgestudeerden) ook weer af op de opleiding. We bieden een breed programma aan, met veel aandacht voor het hoofdvak – het ambacht – maar tegelijkertijd met enorm veel uitdagingen richting het interdisciplinaire en het persoonlijke.